Com participen les Entitats locals

Com pot col·laborar una entitat local en els SIG de RPA en la seva comunitat autònoma?

España

Les entitats locals que pertanyin a una Comunitat Autònoma on hi hagi un conveni de col.laboració per a la gestió d'aquests residus (Conveni Marc) poden col.laborar en els SIG de RPA a través de OfiPilas.

Per beneficiar-se dels serveis de OfiPilas, prèviament han de adherir-se al Conveni Marc signat en la seua Comunitat Autònoma.

Premi en el mapa per veure les Comunitats Autònomes que actualment presenten Conveni Marc aprovat »


Com cal donar-se d'alta a OfiPilas?

1. Adherir-se al conveni marc

En primer lloc, si la seva comunitat autònoma té aprovat un conveni marc, ha de consultar per tal d'aportar la documentació requerida per adherir-se al Conveni.

Una vegada emplenada la documentació requerida per a formalitzar l'adhesió, el següent pas és comunicar a l'òrgan corresponent de la seva Comunitat Autònoma i a OfiPilas.

2. Alta a la plataforma informàtica de OfiPilas

Un cop rebuda la documentació d'adhesió, OfiPilas donarà d'alta a l'entitat local en l'aplicació informàtica, de manera que l'usuari designat per l'Entitat Local rebrà les dades d'accés a aquest.

3. Identificació dels punts de recollida selectiva del municipi

A partir d'aquí, l'Entitat Local podrà accedir a l'àrea privada de OfiPilas on aportaran informació sobre el sistema de recollida selectiva del seu municipi i podrà realitzar la gestió dels RPAs d'acord amb el que estableix cada comunitat autònoma.

4. Sol.licitud dels serveis que ofereix OfiPilas

A partir d'aquí, l'entitat local a través del seu accés a l'àrea privada, accedirà al menú de serveis de la plataforma de OfiPilas.

Aviso LegalPolítica de Privacidad • ©2011 OfiPilas
 
Galicia Andalucia Ceuta Melilla