Com es realitza la recollida de piles

La recollida d'aquest tipus de residus es realitza mitjançant procediments específics de recollida selectiva de manera que hi ha xarxes de punts de recollida selectiva distribuïts de tal manera que siguin accessibles i propers als consumidors o usuaris finals.

Els punts de recollida selectiva són aquells llocs que han disposat les entitats locals, els SCRAP, etc., per tal que els usuaris finals puguin entregar les piles o acumuladors portàtils usats. Aquest es classificaran de la següent forma:

  • Punt de Recollida Municipal: són les deixalleries o magatzems municipals. En aquestes instal.lacions els contenidors instal·lats garanteixen al ciutadà que els RPA dipositats seran reciclats adequadament.
  • Punt de recollida selectiva: són els contenidors situats en instal.lacions públiques o privades (hospitals, escoles, centres cívics, empreses), en botigues, comerços, a la via pública, etc. Com en el cas anterior, en dipositar en aquests contenidors els RPA es garanteix la seva correcta gestió ambiental.
  • Posteriorment, els punts de recollida demanen la retirada, substitució o el buidatge dels contenidors plens, sent aquests transportats fins a les plantes de tractament autoritzat.

    Aviso LegalPolítica de Privacidad • ©2011 OfiPilas