Els tipus de piles i acumuladors portàtils

D’acord amb la definició exposada al Real Decret 106/2008, sobre piles i acumuladors i la gestió dels seus residus (i el Real Decreto710/2015, que el modifica), els residus de piles o acumuladors portàtils es refereixen a qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que estigui precintat, pugui portar-se a la mà i no sigui industrial ni d’automoció, així com, per exemple, les piles botó i estàndard, i els acumuladors utilitzats en telèfons mòbils, videocàmeres, llums d’emergència i eines portàtils, i que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o obligació de rebutjar.

¿Quines son?

Les piles i acumuladors portàtils es classifiquen fonamentalment en tres grans grups:

  • Les piles estàndard: són piles que s'empren en aparells domèstics, els exemples més coneguts són les piles salines (per exemple en els comandaments de televisió, etc.) i les piles alcalines, en aparells domèstics de major potència com ara càmeres de fotos, àudio portàtils, etc.
  • Ejemplo foto pila
  • Les piles botó: són piles caracteritzades per tenir una dimensió reduïda i de forma rodona. S'utilitzen en aparells petits o aparells especials com ara per exemple en rellotges, en audiòfons, marcapassos, etc.
  • Ejemplo foto pila botón
  • Els acumuladors portàtils: són piles recarregables domèstiques que es poden utilitzar durant molt de temps. Les més freqüents per exemple, són les emprades en telèfons mòbils, eines portàtils, càmeres de vídeo, mòbils, PC, etc.
  • Ejemplo foto acumulador portátil

    Tots aquests tipus de piles i acumuladors quan ja no serveixen, es converteixen en residus que han de ser dipositats en llocs adequats per garantir la seva correcta gestió.

    Aviso LegalPolítica de Privacidad • ©2011 OfiPilas