Conveni marc

Catalunya

El 26 de Juliol de 2010, es va signar el Conveni marc entre l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i els SIG autoritzats de Catalunya. En la redacció del Conveni també van participar l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

L'objecte del conveni marc és regular el funcionament i activitat dels SIG de piles i acumuladors i la seva relació amb les entitats locals i la Comunitat Autònoma de Catalunya, per garantir el compliment de les normatives legals que afecten els RPAs i del Programa de Gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC).

Enllaços:

  • Agència de Residus de Catalunya www.arc.cat
  • Federació de Municipis de Catalunya www.fmcnet.org
  • Associació Catalana de Municipis i Comarques www.acm.cat
  • Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. www.amb.cat
  • Aviso LegalPolítica de Privacidad • ©2011 OfiPilas