Què fa OfiPilas?

Les activitats d’OfiPilas estan orientades a complir amb els objectius ecològics de recollida i tractament establerts al Real Decret 106/2008 de piles i acumuladors i la gestió dels seus residus (i al Real Decret 710/2015, que el modifica). Entre les seves funcions es torben les següents:

  • Informar sobre el procediment que tenen que seguir las entitats locals per adherir-se al Conveni marc de la seva Comunitat Autònoma.
  • Facilitar informació als consumidors i usuaris finals sobre els tipus de piles i acumuladors gestionats mitjançant OfiPilas, el funcionament de la recollida de piles i els punts on poden depositar les seves piles i acumuladores portàtils usats per garantir la seva correcta gestió.
  • Coordinar els recursos de recollida i transport dels Sistemes Col-lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) participants en la gestió dels residus de piles, acumuladores y bateries portàtils.
  • Aviso LegalPolítica de Privacidad • ©2011 OfiPilas